Vitajte!
AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY

Pondelok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Streda: 08:00-11:00 15:00-19:00
Piatok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Nedeľa: 08:00-11:00 ZATVORENÉ


!!! OZNAM !!!

GYM ŠTÚDIO ALBERT stále sídli na adrese KALINČIAKOVA 24, Trnava,
(do nových priestorov sa presťahovali iba školy PASA a AGY)


2% Z VAŠICH DANÍ

Podporte činnosť Gym štúdia Albert 2% z Vašich daní. Tieto peniaze používame na rozvoj športu mladých i znevýhodnených klientov. Zároveň ich používame na zveľaďovanie našich priestorov a prístrojového vybavenia.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): GYM ŠTÚDIO ALBERT – Trnava
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37839608
Sídlo: 91701 Trnava, Kalinčiakova 24

Potrebné tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobyGym Štúdio Albert (GSA) vzniklo v roku 1992 na pôde Gymnázia Jána Hollého v Trnave (bývalá budova gymnázia, ktorá sa nachádza v meste). Postupom času rozširovalo rady verných klientov, ktorých počet aj v súčasnosti stále narastá. Veková hranica je od 12 rokov vyššie. Viacerí cvičenci prekročili šesťdesiatku.

Tréneri Gym Štúdia Albert. Zuzana, Matúš, Alena, František

1.mája 2007 sme sa presťahovali do nových priestorov. V súčasnosti sa nachádzame v areáli Arcibiskupského gymnázia a Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury v Trnave.

Interiér Gym Štúdia Albert - barový pult

Gym Štúdio Albert sa od svojho začiatku venuje kondičnej príprave klientov, rozvoju fyzickej aktivity a osobnej pohody (well being). Okrem toho sa František Albert - tréner a zakladateľ v jednej osobe - venuje aj športovým a relaxačným masážam. Taktiež zaznamenal úspechy na poli fyzioterapie pri zmierňovaní porúch muskulo-skeletárneho aparátu u osôb do 18 rokov. Tejto činnosti sa venuje aj naďalej spolu so svojím synom Matúšom Albertom. Tréneri GSA sa venujú prednáškovej činnosti. V športových agentúrach poriadajú semináre so športovcami a na základných školách uskutočňujú prednášky a súťaže.

Za výsledkami práce trénerov Gym štúdia Albert stojí neustále zvyšovanie kvalifikácie vo fyzioterapii a rehabilitácii.

Andrej Motýľ – handicapovaný detskou mozgovou obrnou.
Pri príprave na súťaž v Tlaku na lavičke Andrejovi asistuje
rehabilitačný tréner Matúš Albert.

Za výsledkami práce trénerov Gym štúdia Albert stojí neustále
zvyšovanie kvalifikácie vo fyzioterapii a rehabilitácii.

Otváracie hodiny

Pondelok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Streda: 08:00-11:00 15:00-19:00
Piatok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Nedeľa: 08:00-11:00 ZATVORENÉ


GYM Studio ALBERT je členom AWPC Slovakia AWPC Slovakia


Pulzná magnetoterapia