Sútaže

Gym Štúdio Albert sa pravidelne zúčastňuje na súťažiach organizovaných federáciami WUAP a AWPC - Slovakia. Sem patria klubové a pohárové súťaže na Slovensku a v zahraničí, Majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Sveta.

Pretekársky sme obsadili aj súťaže v Naturálnej kulturistike.

Gym Štúdio Albert každoročne organizuje aj vlastné súťaže:

  • Albert - Mŕtvy ťah
  • Albertov pohár v tlaku na lavičke
  • Silový päťboj žiakov stredných škôl
  • Za 100 dní do formy

Okrem súťažiacich nás reprezentujú aj rozhodcovia. Medzinárodný rozhodca Matúš Albert a národní rozhodcovia František Albert, Zuzana Benková a Petra Viceníková.


Ďalší ročník klubovej súťaže Albert 2013 v Mŕtvom ťahu a v tlaku na lavičke znevýhodnených sa konal dňa 5.7.2013.

5. júla 2013 na 4. ročníku klubovej súťaže v Mŕtvom ťahu zažiarila Anka Motýľová výkonom 100 kg a Dominik Rybár, ktortý potiahol 150 kg.

V tlaku na lavičke sa vo výbornej forme predstavili telesne znevýhodnení pretekári - Andrej Motýľ, Dodko Labuda a Martin Drobný. Najviac síl preukázal skúsený pretekár Andrej Motýľ. Zvíťazil osobným rekordom 52,5 kg.

Albert 2013

Výsledky:

Fotky nájdete v Galérii.


Dňa 12.12.2009 sme usporiadali 2. ročník súťaže Albert 2009 v Mŕtvom ťahu.

Tím rozhodcov - P. Viceníková, F. Albert, Z. Benková

Súťaže sa zúčastnili súťažiaci z Komárna, Jaslovských Bohuníc a svojich zástupcov medzi pretekármi malo aj Gym Štúdio Albert. Vek pretekárov sa pohyboval od 16 do 27 rokov.

Medzi prekvapenia dňa patrili aj výkony Mária Krausa a Mateja Lančariča. Mário Kraus vo váhovej kategórií do 75 kg potvrdil svoju výbornú formu pokusmi 200kg , 210 kg a 215 kg, ktoré úspešne zdolal. Matej Lančarič bol taktiež prekvapením, keď zdolal hmotnosť 140 kg.

Pri následnom vyhlásení výsledkov a odovzdávaní diplomov sa Gym Štúdio Albert rozhodlo okrem súťažiacich oceniť aj cvičencov, ktorí zaznamenali najvýraznejší pokrok v cvičení a zlepšovaní svojho zdravia. Ocenenie bolo odovzdané Romanke Dejczovej, Ondrejovi Pastvovi a Vierke Krušovej.

Romanka Dejczová

Daľšie fotky nájdete v Galérii.

Otváracie hodiny

Pondelok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Streda: 08:00-11:00 15:00-19:00
Piatok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Nedeľa: 08:00-11:00 ZATVORENÉ


GYM Studio ALBERT je členom AWPC Slovakia AWPC Slovakia


Pulzná magnetoterapia