Mgr. ALBERT Matúš

Meno: Mgr. Matúš Albert

Rok narodenia: 1980

Tréner Gym štúdia Albert od roku 2005

Kvalifikácia: Inštruktor 2. stupňa – Fitness, Mgr. Verejné zdravotníctvo, Bc. Fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia, Medzinárodný rozhodca pre silový trojboj a tlak na lavičke, Vysokoškolský pedagóg (VŠP-Jihlava, UCM TT), prezident AWPC-Slovakia.

Kontakt: www.gymalbert.com, matus.albert@gmail.com tel.: 0903 763 493

Špecializácia: Hlavné zameranie trénerskej činnosti je v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie pomocou cielených silových cvičení, masáží, pulznej magnetoterapie a ďalších rehabilitačných a terapeutických metód. Zaoberá sa tiež poradenstvom – racionálne stravovanie, výživové doplnky a zdravý životný štýl.

Publikačná a prednášková činnosť: V oblasti výživy, korekcie vertebrogénnych porúch, zdravého životného štýlu, fyzioterapie a rehabilitácie (viac ako 20 národných a medzinárodných publikácií, 2 vyžiadané prednášky, aktívna účasť na medzinárodných konferenciách od 2006) a problematiky závislostí.

Rozhodcovská činnosť: Rozhodoval domáce a medzinárodné súťaže v tlaku na lavičke a silovom trojboji, Majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Európy, Medzinárodné a národné ligové podujatia, Majstrovstvá Sveta, Svetový pohár.

Organizátorská činnosť: Klubové súťaže v tlaku na lavičke a silovom trojboji, Majstrovstvá Slovenska, Silový päťboj, spoluorganizátor Majstrovstiev Európy, Svetového pohára a Majstrovstiev Sveta.

Otváracie hodiny

Pondelok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Streda: 08:00-11:00 15:00-19:00
Piatok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Nedeľa: 08:00-11:00 ZATVORENÉ


GYM Studio ALBERT je členom AWPC Slovakia AWPC Slovakia


Pulzná magnetoterapia