Silový päťboj

Silový päťboj vznikol na základe potreby komplexného posilňovania klientov a žiakov gymnázia v oblasti silovej vytrvalosti. Zo základných viackĺbových cvikov na hlavné svalové skupiny bolo vybraných päť:

  • Zhyby na hrazde na počet opakovaní
  • Tlak v ľahu so 60% telesnej hmotnosti (TH)
  • Bicepsový zhyb v stoji s EZ tyčou so 40% TH
  • Kľuky na bradlách
  • Drepy s činkou na pleciach s 80% TH

V súčasnosti sa drep vykonáva s 80% TH v časovom limite 10 minút. Za každé opakovanie súťažiaci získava 1 bod a súčet bodov všetkých disciplín určuje konečné poradie.

V Gym štúdiu Albert sa od roku 1999 do 2005 uskutočnilo 7 ročníkov v silovom päťboji. Od školského roku 2005/2006 usporadúva súťaže v silovom päťboji pre žiakov trnavských stredných škôl slovenská amatérska federácia silového trojboja a tlaku na lavičke AWPC - Slovakia v spolupráci s Gym štúdiom Albert pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. (Podrobnejšie informácie nájdete na stránke AWPC 5boj.awpc-slovakia.com a stránke Arcibiskupského gymnázia Trnava www.agy.edupage.org/album.)

Prvých ročníkov sa úspešne zúčastňoval Igor Kasanický. Na svojom prvom štarte vybojoval 213 bodov. Tri ročníky absolvoval Urban Kuzma s najlepším výkonom 202 bodov. V roku 2001 vykonal najviac drepov so 60% TH v počte 150 opakovaní Róbert Karel neskorší majster sveta v silovom trojboji. V siedmom ročníku suverénnym prvenstvom zo ziskom 285 bodov vo všetkých disciplínach zvíťazil Bojan Ribič.

Otváracie hodiny

Pondelok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Streda: 08:00-11:00 15:00-19:00
Piatok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Nedeľa: 08:00-11:00 ZATVORENÉ


GYM Studio ALBERT je členom AWPC Slovakia AWPC Slovakia


Pulzná magnetoterapia